Etusivu / Yhteystiedot

Yhteystiedot

arja-1x1

Vastuullista, tehokasta ja henkilökohtaista kiinteistönvälitystä

Ristiriitojen ratkaiseminen: Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)