ENERGIATODISTUKSEN PUUTTEESTA UHKASAKKO

Energiatodistuksen puuttuminen voi johtaa uhkasakkoon. Mikäli kiinteistön omistaja ei hanki lakisääteistä energiatodistusta valvovan viranomaisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kehotuksesta huolimatta, voidaan sakko määrätä.

Aran mukaan omakoti- ja paritaloissa sakko on noin 800 euroa, rivitaloissa 2 000–4 000 euroa ja kerrostaloissa 4 000–6 000 euroa. Jos kunta ei ole laatinut ja laittanut nähtäville energiatodistuksia tarvittaviin rakennuksiin, voi uhkasakko ulottua 10 000 eurosta jopa 100 000 euroon.

Nähtävillä oleva energiatodistus tarvitaan rakennuksen tai huoneiston myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kiinteistönvälittäjän on syytä, todistettavasti (sähköpostilla) ilmoittaa kiinteistön omistajalle/edustajalle lain edellyttämästä energiatodistuksesta ja siihen liittyvästä uhkasakon mahdollisuudesta mikäli todistusta ei hankita. Todistus on myös annettava joko alkuperäisenä tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle.

Jo myyntiä tai vuokrausta koskevassa ilmoituksessa on mainittava kohteen energiatehokkuutta kuvaava tunnus (A-G).