Uusi avustus asuinrakennusten energiaremontteihin

Vuoden 2020 alusta alkaen toteutettaviin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin voi hakea uutta energia-avustusta. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole tulosidonnaista.

Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka myös neuvoo avustusten hakemisessa:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Avustuksia voivat hakea:

  • kerros- ja rivitaloyhtiöt
  • valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa
  • omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat

Avustus haetaan ennakkoon ARAsta. Hakemuksessa tulee olla laskelmat lähtötilanteesta (E-luku), korjausten vaikutuksesta E-lukuun sekä asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan.

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu uudella energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei ole parantunut odotetusti tai sitä ei ole osoitettu energiatodistuksella, avustusta ei makseta, vaikka se olisi alun perin myönnettykin. Avustuksen saaminen edellyttää selkeää energiatehokkuuden parantumista

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa.

Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät:

  • energiatehokkuuden parantamiseen
  • energian käytön tehostamiseen
  • sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen
  • järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen

Avustuksiin on varattu 100 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa vuodelle 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022. Asuntokohtainen avustus voi olla jopa tuhansia euroja. Avustusta myönnetään kuitenkin enintään 50 prosenttia korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista, jotka ARA on hyväksynyt avustettaviksi avustuspäätöksessään.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden paraneminen:

  • kerros- ja rivitalossa vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €/asunto
  • omakoti- ja pientalossa vähintään 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät – avustus enintään 4 000 €
  • rakennuksen korjaus lähes nollaenergiatasolle – avustus enintään 6 000 €/asunto

ARA katsoo hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista käy avustettaviksi. Hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

ARAN energia-avustusneuvonta 2.1.2020 alkaen

Sähköpostitse:korjausavustus.ara@ara.fi

Henkilöasiakkaiden puhelinneuvonta:
029 525 0918
(iäkkäiden ja vammaisten korjausavustus)
Palveluajat: ti-ke, klo 9–11 ja 12–15

029 525 0918 (energia-avustus)
Palveluaika: ke, klo 9-11

Hakuohjeet verkossa: www.ara.fi/energia-avustus
Tarkempia tietoja: Valtioneuvoston asetus energia-avustuksesta

Kotitalousvähennys

Verottajan ohjeistuksen mukaan energia-avustuksen saanut kotitalous ei voi saada kotitalousvähennystä samaan hankkeeseen. Pienempiin energiatehokkuusremontteihin voi hyödyntää kotitalousvähennystä työkustannusten osalta.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä verottajan sivuilla:
Kotitalousvähennys, Vero.fi