Ölylämmityksen vaihtoon avustus

Pientalojen omistajille myönnetään syyskuusta alkaen avustusta öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen uuteen lämmitysmuotoon.

”Yhteensä lähes 30 miljoonan euron avustuspotti on osa hallituksen kestävää elvytystä, jolla vauhditetaan siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta”, ympäristöministeriö kertoi tiedotteessaan.

Avustusta voidaan antaa öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta johtuviin kuluihin, jotka ovat syntyneet viime kesäkuun alusta alkaen ja vuoden 2022 lopulle saakka. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muihin lämmitysmuotoihin siirtymistä tuetaan 2 500 eurolla.

Lähde: Talouselämä