Hyvän välitystavan ohjetta päivitettiin

1) Ostotoimeksiantosopimukset (luku 3.13) Lukuun on lisätty osio ”Kaupanteon jälkeen”. Osiossa kerrotaan siitä, mitä kaupanteon jälkeisiä tehtäviä välittäjän tulee hoitaa. Lisäksi on tarkennettu myyjän välittäjän ja ostajan välittäjän välistä työnjakoa. 2) Taloyhtiön tulevat remontit ja arvio niiden kustannuksista (luku 5.5.1.6) Tämä on ohjeessa uusi kappale. Mikäli isännöitsijäntodistuksesta ilmenee, että taloyhtiössä on tehty päätös korjauksesta, joka aiheuttaa merkittäviä…

Lue lisää