Kevään yhtiökokoukset lähestyvät – viestintäsuositus taloyhtiöille

Hallituksessa on harvoin viestinnän ammattilaisia. Apua saa kuitenkin Isännöintiliiton, Kiinteistöliiton ja oikeusministeriön tekemästä oppaasta Viestintäsuositus taloyhtiöille. Oppaan tarkoitus on parantaa käytännön viestintää osakkaiden, hallituksen ja isännöinnin välillä. Viestintäsuositus löytyy täältä.

Onnistunut viestintä parantaa luottamusta, vähentää riitoja ja epäselvyyksiä, parantaa osakkaiden osallistumista päätösten tekemiseen sekä parhaimmillaan parantaa myös asumisviihtyvyyttä. Siihen kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Osakkaat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Kokouksen tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen valinta, yhtiövastikkeista-, kunnossapidosta- ja tilinpäätösasiakirjojen käsittelemisestä sekä päättämisestä. Mikäli kokouskutsussa on mainittu päätettäväksi muutoksesta esimerkiksi yhtiöjärjestyksestä, se tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee toiminnantarkastajat sekä päättää hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaudesta sekä mahdollisista vahinkojen vastuista.

Hallitus ja isännöitsijä toteuttavat yhtiökokouksessa osakkeenomistajien antamia päätöksiä. Lisäksi he huolehtivat hallinnosta ja kiinteistön ylläpidosta sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Hallituksen tehtävä on myös valita isännöitsijä, joka vastaa päivittäisestä toiminnasta, päätösten toimeenpanosta ja kokousten valmistelusta.

Taloyhtiöiden toimivalla hallinnolla on suuri vaikutus kyseisen yhtiön asuntojen arvoon. Samalla alueella huonosti johdetussa ja hoidetussa yhtiössä asuntojen neliöhinta on halvempi kuin naapuriyhtiössä missä asiat hoidetaan asiallisesti ja vuorovaikutus osakkaiden, hallinnon ja isännöitsijän välillä toimii. Tämä tulee korostumaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa korjausvelka kasvaa ja taloyhtiöt ovat suurten remonttien puristuksessa.

Siksi kaikkien osakkeenomistajien tulisi olla kiinnostuneita yhtiönsä tilasta, osallistua yhtiökokouksiin ja käyttää äänivaltaansa.