MUUTOKSIA VARAINSIIRTOVERON ILMOITTAMISEEN

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuvat marraskuun 2019 alussa. Sen jälkeen henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron Omavero-palvelussa.

Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan.

Järjestelmän muutoksen vuoksi verkkoasiointi ei ole mahdollista 1.10.–7.11.2019. Sinä aikana ilmoitukset on tehtävä paperilomakkeella. Myös paperilomake muuttuu niin, että 1.11.2019 alkaen on käytettävä uutta lomaketta.

1.11.2019 alkaen asunto-osakkeen ostaja maksaa varainsiirtoveron Omaverossa tai verkkopankissa käyttäen asiakaskohtaista viitettä. Viitenumeron hän saa Omaverosta tai puhelimitse Verohallinnolta. Ostaja tarvitsee viitenumeron myös silloin, kun asunto-osakkeen kaupassa on käytetty kiinteistönvälittäjää. Jokaisella ostajalla on eri viitenumero.

Varainsiirtoveroilmoitus tehdään 8.11.2019 alkaen Omaverossa.  Luonnollinen henkilö voi tehdä ilmoituksen jatkossakin myös paperilomakkeella. Jokainen ostaja tekee oman ilmoituksen ja maksaa oman osuutensa erikseen. Todistus varainsiirtoveron maksusta tulostetaan Omaverosta tai se lähetetään paperi-ilmoituksen tehneelle postitse. Todistus on esitettävä isännöitsijälle.

Ennen 1.11.2019 asunto-osakkeen ostajan on maksettava varainsiirtovero verkkopankissa tai varainsiirtoveron maksulomakkeella. Jokainen ostaja maksaa varainsiirtoveron omasta osuudestaan. Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus on mahdollista tehdä ennen 30.9. Asunto-osakkeen ostajan tulee tulostaa isännöitsijää varten lomake, jossa näkyy Verohallinnon vastaanottokuittaus. Jos ostaja käyttää paperilomaketta, hänen pitää liittää lomakkeeseen kuitti veron maksusta ja kopio allekirjoitetusta kauppakirjasta.

Ilmoitus lähetetään liitteineen lähimpään verotoimistoon. Kun ilmoitus on käsitelty lähettää Verohallinto isännöitsijälle näytettävän todistuksen postitse. Yhdellä paperilomakkeella voi ilmoittaa useita ostajia. Järjestelmän vaihdon aikana 1.10. – 7.11.2019 vain paperilomakkeen käyttö on mahdollista.

Jos kaupassa on ollut mukana kiinteistönvälittäjä, hoitaa hän ilmoitukset ja perii varainsiirtoveron kaupanteon yhteydessä.

1.11.2019 tai sen jälkeen tehdystä kiinteistön kaupasta on ostajan tehtävä varainsiirtoveroilmoitus. Sitä ennen tehdystä kiinteistökaupasta ei tehdä erillistä ilmoitusta. Jokainen ostaja tekee erikseen varainsiirtoveroilmoituksen sähköisesti Omaverossa tai paperilomakkeella. Kiinteistökaupasta varainsiirtoveroilmoituksen tekee ostaja, vaikka kaupassa olisi käytetty kiinteistönvälittäjää. Omaverossa ei voi tehdä ilmoitusta ennen 8.11.2019.

1.11.2019 jälkeen tehdystä kiinteistökaupasta varainsiirtovero maksetaan Omaverossa tai pankkisiirrolla henkilökohtaista viitenumeroa käyttäen. Jokaisen ostajan tulee maksaa erikseen oma osuutensa varainsiirtoverosta.

Jos kiinteistökauppa on tehty ennen 1.11.2019 erillistä varainsiirtoveroilmoitusta ei tarvitse tehdä. Maanmittauslaitokselta lainhuudatusta haettaessa hakemukseen on liitettävä kuitti maksetusta varainsiirtoverosta. Jokainen kiinteistön ostaja maksaa erikseen oman osuutensa varainsiirtoverosta joko verkkopankissa tai pankkisiirrolla. Maksuohjeet löytyvät mm. Verohallinnon verkkosivuilta

Veron suorittamisaika

  • Kiinteistön kaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
  • Arvopaperikaupoissa kahden kuukauden kuluessa vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisestä.
  • Uusien asuntojen kaupoissa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
  • Välittäjäkaupoissa tai arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa heti vastikkeellisen luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

Ensiasunnon verovapaus

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse suorittaa varainsiirtoveroa, jos hän hankkii omistukseensa:

  • Kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta rakennuksesta tai
  • vähintään puolet asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista, sekä
  • käyttää tai ryhtyy käyttämään rakennusta tai huoneistoa omana vakituisena asuntonaan, eikä 
  • ole aikaisemmin omistanut vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista, sekä
  • on 18–39-vuotias kauppa- tai vaihtokirjan tekohetkellä.