Virhe isännöitsijäntodistuksessa ja kunnossapitotarveselvityksessä, asunto oy hävisi myös hovioikeudessa.

Asunnon ostajalle oli annettu virheellistä tietoa tulevan putkiremontin ajankohdasta ja asunto-osakeyhtiön täysarvovakuutuksesta. Koska ostaja oli ostanut huoneiston juuri sen takia ettei putkiremontti ollut ajankohtainen viiden vuoden sisällä, tuomittiin käräjäoikeudessa asunto-osakeyhtiö korvaamaan asunnon ostajalle vahingonkorvauksia ja oikeudenkäyntikuluja lähes kaksikymmentätuhatta euroa.

Asunto-osakeyhtiö ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon ja haki muutosta hovioikeudelta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, joten oikeudenkäyntikuluja tuli lisää maksettavaksi.

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole tarkempia säännöksiä siitä, millä tavalla lain 6 luvun 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu kunnossapitotarveselvitys tulee laatia tai mitä sen tulee sisältää. Lain esitöissä on todettu, että kunnossapitotarvetta on selvitettävä hyvän kiinteistönhoitotavan mukaisesti ja tarvittaessa selvitykseen liittyen voidaan hankkia asiantuntijalausunto tai tehdä kuntotarkastus. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että koska hallitus on velvollinen hoitamaan kaikki vastuulleen kuuluvat asiat huolellisesti, lienee selvää, että hallitus joutuu turvautumaan ulkopuoliseen asiantuntemukseen selvityksen laatimisessa, ellei hallituksessa ole tarvittavaa asiantuntemusta.

Tuomiossa katsottiin, että edellä mainitussa tapauksessa kirjaus kunnossapitotarveselvityksessä ja isännöitsijäntodistuksessa oli virheellinen ja harhaanjohtava eikä sitä oltu tehty riittävällä huolellisuudella. Syy miksi taloyhtiö hävisi jutun käräjäoikeudessa eikä hovioikeus muuttanut lopputulosta.

Hallituksen jäsenten on hyvä ymmärtää vastuunsa. Kaikille olisi hyväksi jos isännöinti olisi hoidettu niin ammattitaitoisesti, että todistukset ja selvitykset olisivat lain edellyttämällä tasolla. Koulutettu isännöitsijä osaa ohjeistaa hallituksen jäseniä, jotka eivät välttämättä olen alan asiantuntijoita.