Muutoksia varainsiirtoverotuksessa 1.11.2019 alkaen

Kiinteistönvälittäjä tiedottaa

Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu 1.11.2019. Kiinteistönvälittäjät voivat marraskuun alusta alkaen tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti uuden rajapintapalvelun kautta tai verkkolomakkeella. Jos ilmoitus myöhästyy tai puuttuu, seuraamusmaksut tulevat kiinteistönvälittäjän maksettavaksi, koska hän on varainsiirtoverotuksessa ilmoitusvelvollinen.

Muutokset pähkinänkuoressa marraskuusta 2019 alkaen

  • kiinteistönvälittäjien tulee antaa varainsiirtoveroilmoitus sähköisesti
  • sanktiointi kohdistuu entisestä poiketen nimenomaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiin
  • varainsiirtoveron ilmoittaminen muuttuu verovelvolliskohtaiseksi ja varainsiirtoveroilmoituksen tietosisältö muuttuu joidenkin tietojen osalta
  • varainsiirtoveron maksun suorittamista varten tarvitaan ostajan henkilökohtainen varainsiirtoveron viitenumero, jota ilman maksua ei voi suorittaa
  • varainsiirtoveroilmoituksen antaminen säädetyssä ajassa on merkityksellisempää kuin aikaisemmin, koska ilmoituksen myöhästymisestä ja laiminlyönneistä seuraa sanktioita
  • myöskään varainsiirtoveron maksua ei katsota suoritetuksi, mikäli ilmoitusta ei ole annettu

Lähde: SKVL tiedote 17.4.2019