Suomen kiinteistönvälittäjien SKVL markkinaennuste alkuvuodelle 2019

Suomen Kiinteistönvälittäjien yli 1450 välittäjää ovat antaneet markkinaennusteensa alkuvuodelle 2019. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja koko vuoden odotuksista.

Asuntokaupan odotetaan käyvän normaaliin tahtiin, mutta alueiden sisäiset erot ovat edelleen suurentumassa

”Tammi-maaliskuun ajanjaksolla odotetaan hiukan hiljaisempaa markkinatilannetta mutta koko vuoden näkymä on silti positiivinen. 67% välittäjistä uskoo siihen, että vuoden 2019 keskimääräinen kysyntä lisääntyy tai pysyy ennallaan koko maassa”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Parhaiten ennustetaan kaupan käyvän Oulun, Tampereen ja Turun seudulla. Itä- ja Kaakkois-Suomi on piristymässä mutta Keski-Suomi edelleen hakee uutta suuntaa”, hän jatkaa.

Alueiden eriarvoistuminen on korostunutta ja tarjoaa suuria mahdollisuuksia asunnon ostajille

Kasvukeskusten keskusta-alueet jatkavat voimakasta vetoaan. Polarisoituminen aiheuttaa kuitenkin tilastojen keskiarvoihin suuriakin heittoja. Kaupunkien sisällä lyhyilläkin välimatkoilla saattaa syntyä useampien tuhansien eurojen eroja neliöhinnoissa. ”Asunnonvaihtajille tarjoutuu enemmän mahdollisuuksia valita asuinalueensa kukkaron perusteella”, kommentoi Mannerberg

Pankkien lainanannon ja remonttilainojen tiukkuus hidastaa huonokuntoisempien asuntojen kauppaa

Remonttia kaipaaville asunnoille ja taloille olisi ostajia lisääntyvissä määrin. Lainahanat ovat kuitenkin usein kiinni remontin osuudelle, sillä vakuudet eivät pankin mielestä riitä. Tämä osaltaan hidastaa selvästi asuntokauppaa koko Suomessa.

Perheet uskovat jälleen omakotiasumiseen

Omakoti- ja pari- sekä rivitalojen kysynnän piikki ajoittuu kuitenkin tyypillisesti vasta vuoden toiselle neljännekselle, joten alkutalvi on ennusteen mukaan niiden osalta rauhallisempi mutta tarjoaa toisaalta ostajille enemmän mahdollisuuksia. Kovinta kysyntä on kaupunkien lähistöillä sijaitsevista uudehkoista hyväkuntoisista pientaloista. Pientalouudisrakentamisen kohonnut hinta ohjaa myös osaltaan perheitä hankimaan valmiita uudehkoja taloja.

Alueelliset markkinaennusteet:

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen kysyntä jatkuu ennallaan. Noin 55 % välittäjistä ennustaa kysynnän nousua tai pysymistä ennallaan.  Omakoti- ja rivitalojen kysynnän ennustetaan olevan hiljaisempaa alkuvuonna. Pääkaupunkiseudulla Helsingin keskustan kysyntä jatkuu ja on myös havaintoja esimerkiksi Itä-Helsingin Myllypuroon valmistuvan uuden 6000 opiskelijan kampuksen vaikutuksesta alueen kysynnässä. Länsipuolella pääkaupunkiseutua Kirkkonummen Espoon puoleinen alue on kysyttyä sekä metron lähivaikutuspiirissä olevat Espoon alueet.
Maahanmuuttajien osuus on selvästi nousussa pääkaupungin asunnonetsijöissä ja tuo osaltaan nostetta alueisiin, joissa hintataso on edullisempi kuin aivan keskustassa.  Voimakkaan uudistuotannon nostava vaikutus myös käytettyjen kaupassa on selvästi nähtävissä ainakin vielä 2019 ajan mutta kokonaiskauppamäärien loiva väheneminen on mahdollista erityisesti, jos maailmanmarkkinoiden talouskasvu hiljenee ja markkinahäiriöiden määrä lisääntyy vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Kehyskunnissa rivi- ja omakotitalojen markkinat ovat normaaliin tapaan hiljaisempia alkuvuonna. Samoin kerrostaloasuntojen kysynnän odotetaan myös olevan edellistä jaksoa hiukan hiljaisempi. Voimakas uudistuotanto viime vuosina osaltaan vaikuttaa siihen, että esimerkiksi vuokra-asuntoja on paljon tarjolla ja monet työn perässä alueelle muuttavat valitsevat ensin kodikseen vuokra-asunnon ja alkavat vasta sen jälkeen harkita oman kodin hankintaa.

Lähde: SKVL lehdistötiedote 8.1.2019