ENERGIA-AVUSTUKSET VUONNA 2020

Asuinrakennukset, mukaan lukien taloyhtiöt, voivat nyt hakea energia-avustusta rakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustuksella halutaan kannustaa korjaamaan sekä käyttämään uusiutuvia energialähteitä. 

Avustuksen voi saada korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.

Tällaisiksi luetaan esimerkiksi öljylämmityksestä luopuminen, ikkunoiden uusiminen tai rakennuksen eristeiden parantaminen. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin ilman tulosidonnaisuutta.

Avustuksen saaminen edellyttää korjaushankeen parantavan rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen osoitetaan energiatodistuksella.

Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin 1.1.2020 lähtien.

Avustukset myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Avustusta hakiessa tulee esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan vähintään avustuksen edellyttämään tasoon.

Avustus maksetaan jälkikäteen, kun korjaustyö on tehty ja energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu.

Asuinrakennusta, joka korjataan vähintään 20 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin voimassaolevat säädökset edellyttävät, voi saada avustusta enintään 4 000 euroa asuntoa kohti.

Jos rakennus korjataan lähes nollaenergiatasolle, voi avustus olla jopa 6 000 euroa asuntoa kohti. Avustuksen määrä voi olla kuitenkin enintään puolet toteutuneista kustannuksista. ARA päättää hankekohtaisesti, mikä osa korjaustyön kustannuksista hyväksytään avustuksen piiriin.

Mukaan lasketaan myös suunnittelu-, työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen.

Energia-avustukset voivat tuoda rakennuksen energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin pitkään toivottua taloudellista helpotusta. Tämän avustuksen suurin käyttöpotentiaali lienee niissä rakennuksissa, joissa ollaan muutenkin jonkin suuren peruskorjauksen äärellä.

Positiivista on, ettei avustusjärjestelmän piiriin kuuluvien toimenpiteiden alaa ole määritelty tiukasti, jolloin energiatehokkuuden parantamiseen on mahdollista pyrkiä innovatiivisilla ja tarkoituksenmukaisilla hankekohtaisilla ratkaisuilla.

Verottajan ohjeiden mukaisesti hankkeisiin joihin saadaan energia-avustusta, ei voi enää saada kotitalousvähennystä.

Tarkemmin avustuksesta osoitteesta www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus